IP Telefonie
van Esprit Telecom

Meer flexibiliteit en efficiency tegen lagere kosten

JuroFoon

Juridisch advies per telefoon

Telefonie en internet zijn voor alle bedrijven bedrijfskritisch. Maar bij een onderneming die als één van de kerntaken telefonisch juridisch advies heeft, moeten de verbindingen uiteraard uitstekend zijn. Geen wonder dat JuroFoon kritisch is op zijn dienstverleners. Het bedrijf neemt al jaren telefoniediensten af van Esprit Telecom. In het najaar gaat het bedrijf over op glasvezel. ‘Dat is spannend, want alles moet hier kost wat kost doorgaan’, zegt directeur Koert Adriaans.

In 1999 richtte Koert Adriaans samen met partners een bedrijf op voor directe telefonische juridische dienstverlening, JuroFoon. Het bleek een gat in de markt. Er bestond nog geen ander adviesbureau waar consumenten en ondernemers direct telefonisch juridisch advies konden krijgen. En het werkt. Veel zaken worden in het eerste telefoongesprek opgelost, maar mocht dat niet het geval zijn, dan heeft JuroFoon meer dan 50 juristen in dienst om verdergaande juridische bijstand te verlenen. Dit alles gebeurt in huis door de eigen juristen van JuroFoon en tegen tarieven die gemiddeld 40% onder die van een advocaat liggen. Mocht blijken dat er toch een advocaat nodig is, dan heeft JuroFoon een netwerk van ruim 600 advocaten waar leden van JuroFoon zelfs korting krijgen. Maar in de meeste gevallen is het niet nodig dat een advocaat wordt ingeschakeld. Sinds 1 juli jl. is de wetgeving namelijk gewijzigd.  Bij zaken met een zuiver financieel belang tot 25.000 euro en consumentenzaken ben je niet meer verplicht je te laten vertegenwoordigen door een advocaat voor de rechter.

Landelijke dienstverlening

De activiteiten van JuroFoon vinden plaats vanuit een kantoor in Maastricht, waar ruim 50 werknemers werken. Consumenten en ondernemers kunnen met hun vraag bellen met 0900-1411 en krijgen daarbij direct een jurist aan de lijn. Een gemiddeld gesprek duurt zo’n 10 minuten, waarna duidelijk is wat het probleem is en of er vervolgstappen genomen moeten worden. Leden van JuroFoon kunnen onbeperkt bellen op een gratis nummer.

Telefonie en data

JuroFoon is voor een goed functioneren volkomen afhankelijk van goed werkende telefonie- en internetverbindingen. ‘Onze telefoonnummers worden jaarlijks zo’n 52.000 keer gebeld. Dat zijn allemaal nieuwe juridische vragen, want iemand die al een juridische zaak bij ons in behandeling heeft , belt via ons vaste nummer. Bovendien wordt er ook veel data, voornamelijk ingescande documenten, verzonden en ontvangen. Overigens komt er ook nog veel per post, maar dat scannen we zelf in. We streven ernaar alles digitaal beschikbaar te hebben.’

JuroFoon was in het verleden klant bij een dochteronderneming van BelgaCom, maar is al sinds 2002 klant van Esprit Telecom. ‘Die onderneming stopte zijn dienstverlening, zodat wij op zoek gingen naar een alternatief. Esprit Telecom had toentertijd de beste aanbieding, onder andere doordat de kickback op het 0900 nummer het grootst was.’ De samenwerking is al die jaren tot volle tevredenheid verlopen. ‘We worden heel veel benaderd door andere partijen, maar de samenwerking met Esprit Telecom is prettig en de communicatie is goed, dus we zien geen enkele reden om over te stappen.’

In het najaar 2011 heeft Esprit Telecom de dienstverlening naar JuroFoon uitgebreid. Senior Accountmanager Patrick de Moel: ‘De telefonie  van JuroFoon verloopt via een ISDN-30 verbinding. Hierover lopen alle 0900-nummers,  043-nummers en een 088-nummer. Vanaf september is JuroFoon overgegaan op ISDN en Internet  via glasvezel, wat een flexibele dienstverlening mogelijk maakt. Bovendien is de internetverbinding veel sneller en stabieler, een groot voordeel bij bijvoorbeeld het doorsturen van documenten.’ ‘Het enige punt van twijfel is, dat we voor de glasvezel moesten wachten op de Provision afdeling van KPN. En daar had ik wel een beetje buikpijn van’, lacht Adriaans. ‘Ik moest er niet aan denken dat dat mis ging.’

Zorgeloos op vakantie, Esprit Telecom past op uw bedrijf

Sinds 2,5 jaar zijn ondernemers die een 0900 nummer hanteren, verplicht te melden wat de maximumkosten zijn van een telefoongesprek. Tijdens een vakantie van Koert Adriaans bleek dat één van de 0900-nummers het toegestane aantal minuten had overschreden. ‘Die beller was klant van Vodafone, die ons direct een schriftelijk schrijven stuurde waarin ze een blokkade van onze 0900 nummers aankondigden. Door het alerte optreden van de accountmanager van Esprit Telecom, die meteen met Vodafone belde om het recht te zetten, werd dit voorkomen. ‘Ik was net met vakantie gegaan. Als Esprit Telecom niet zo pro-actief had gereageerd, had die brief drie weken op mijn bureau gelegen. Ik moet er niet aan denken wat er dan was gebeurd.’

Over JuroFoon

JuroFoon BV is een 100% dochter van JuroDirect BV. JuroDirect is sinds juli 2008 voor 2/3 eigendom van de 2 oprichters en voor 1/3 van ARAG Rechtsbijstand. De JuroDirect groep heeft circa 50 juristen in dienst en meer dan 600 bij JuroFoon aangesloten advocaten.

De diensten van JuroFoon omvatten:

• JuroFoon 0900-1411: telefonisch advies voor iedereen. 0900-1411 is het landelijke telefoonnummer waar iedereen terecht kan voor direct advies en rechtsbijstand met korting.

• JuroFoon voor verdergaande rechtsbijstand:  exclusief voor haar leden biedt JuroFoon ook betaalbare verdergaande rechtsbijstand voor alle zaken die niet aan de telefoon zijn op te lossen. In het geval van juridische geschillen bemiddelt JuroFoon of voert indien nodig de gehele juridische procedure.

Andere voorbeelden van verdergaande rechtsbijstand zijn de uitgebreide schriftelijk advisering, second-opinion, het opstellen of beoordelen van contracten, etc.

Wilt u meer infomatie?
Bel 088 0068 170